От септември TOEFL ще оценява и разговорния английски на кандидатите

Мярката се налага заради оплаквания на университетите, че повечето чуждестранни студенти трудно комуникират

Студентите, които държат TOEFL, ще трябва да доказват и разговорните си умения. Това предвижда новия формат за полагане на теста, който ще влезе в сила от септември тази година и ще се провежда във всички центрове по света, където до сега се държеше изпита. Пак там ще се предлага и новата пълна версия с примерни тестове за подготовка, заедно с допълнителни упражнения за новата част. Те ще са достъпни и в Интернет на адрес www.toefl.org. Резултатите от теста ще се съобщават само и единствено на кандидатите.

Образователният борд, който определя съдържанието на теста, е направил основен преглед на навършилия повече от 40 години вариант на изпита. Той е в отговор на постъпили оплаквания от университетите, че въпреки постигнатите високи резултати, повечето чуждестранни студенти са се оказали неспособни да комуникират ефективно след постъпването си в учебното заведение, както със своите колеги, така и с преподавателите. А това в крайна сметка затруднява и самия образователен процес.

Предстои представяне на новия вариант на теста пред кандидатите и инструкторите по английски език, който според създателите му представлява един съвършено нов подход към TOEFL. Според тях той ще бъде нещо повече от тест. Явяващите се на TOEFL вече ще получават и информация за своите силни и слаби страни и напътствия за подобряване на резултатите. Тестът ще предлага също образователни инструменти, които да помогнат на кандидат-студентите да подобрят нивото си на владеене на английски език.

Кандидатите, които се явят на теста след септември 2005 г. ще трябва да отговарят устно на въпроси. Отговорите им ще бъдат записвани на аудио касета. Таксата за новия тест ще бъде 125 USD.

Пари, 10.02.2005

www.pari.bgCopyright Testove.com © 2002 - 2005
tests@abv.bg