Програма HUYGENS - стипендии за обучение в Холандия

Програма "Huygens" за стипендии на Холандското Министерство на образованието, културата и науката предлага възможност на талантливи студенти да се обучават в Холандски университети през академичната 2005-2006 година. Тази програма подпомага обмена на студенти; Комисия от експерти прави селекция на най-квалифицираните кандидати за стипендии "Huygens". Стипендията се отпуска за срок от 3 до 10 месеца.
Краен срок за кандидатстване: 1 февруари 2005 г.

Кандидатите трябва да са: до 35 год.; да имат или да са на финален стадий от придобиване на бакалавърска степен (да имат такава най-късно до 1 септември 2005г.) или да са се дипломирали най-много преди 2 години; магистри и докторанти също могат да кандидатстват. Кандидатите трябва да представят доказателство за достатъчно добро владеене - говоримо и писмено на езика, на който ще се обучават (английски или холандски). Документът трябва да е от официален тест, например като TOEFL (най-малко: 213 точки на компютърен тест) или достатъчен резултат от подобен тест (например най-малко 6.5 точки на тест IELTS или оценка В на Cambridge Certificate in Advanced English).
Формуляри може да получите от Холандското посолство във вашата страна или да ги извадите от website: www.nuffic.nl/pdf/i//huygensform.pdf
както и от Международен отдел - офис 222/1ви корпус.
Изисква се комплект от документи, който включва: формуляр - попълнен и подписан; CV - резюме; мотивация (не по-дълга от 1 страница или по-малко от 700 думи); писмо от приемащия Холандски университет даващо съгласие за прием; 2 писма с препоръки от академични лица; копия от дипломи, специализации и академични справки; документ за владеене на езика (английски или холандски); копие от паспорта.

Документите за кандидатстване се подават само в Холандското посолство.

Кандидатите сами трябва да влязат във връзка с Холандски университет (съответно факултет или департамент), за да получат писмо със съгласие за прием за обучение в съответния университет. Към програмата е предложен Холандския Университет "Radboud", където могат да ви приемат за обучение с холандската стипендия. За него можете да се информирате от web-страницата на университета: http://www.ru.nl/er/english За контакт:
Radboud University Nijmegen - External Relations
P.O.Box 9102
6500 HC Nijmegen, the Netherlands
tel: +31-24-3612065
fax: +31-24-3612757
E-mail: ext.relations@er.ru.nl

Стипендията включва: месечна сума от ЕUR 702 (тази сума е достатъчна само за един човек); еднократна сума за транспортни разноски, включваща отиване и връщане (сумата е стандартна за всяка страна); освобождаване от такса обучение; здравна застраховка в размер на максимум ЕUR 40 на месец.

Допълнителна информация може да получите от: NUFFIC (Холандската Организация за Сътрудничество в областта на Висшето Образование):
NUFFIC (Netherlands organization for international cooperation in higher education)
Department for International Academic Relations
Huygens Programme
P.O.Box 29777, 2502 LT The Hague
The Netherlands
Tel.: +31(0)/70-42 60 236
Fax: +31(0)/70-42 60 259
e-mail: huygens@nuffic.nl website: www.nuffic.nl/huygensCopyright Testove.com © 2002 - 2004
tests@abv.bg