Международни проекти и конкурси за стипендии - Залцбург семинар, Стипендии "Мелон", Университет Жан-Мулен Лион.

 


Залцбург Семинар
обявява Програмата си за Сесиите 2005 година

Подробна информация за всяка сесия - тема, период на провеждане, материали за кандидатстване и други подробности можете да получите на уебсайта:
www.salzburgseminar.orgСтипендии "МЕЛОН"
за постдокторални изследвания в Турция 2005-2006 за млади учени от Централна и Източна Европа - приемаща институция Американски институт за изследвания в Турция (АИИТ).

Стипендиите се отпускат за период от 2 до 3 месеца, за напреднали изследвания във всички области от хуманитарните и социални науки обхващащи Турция. Предпочетени ще бъдат млади учени, чиято кариера е в ранен етап.
АИИТ разполага с 2 изследователски института в Турция: в Истанбул фондът на библиотеката на АИИТ е фокусиран върху византийски, турски и съвременни проучвания на Турция, а в Анкара - върху изкуства, археология, древна и съвременна история. И 2-та института предлагат улеснения за настаняване (с предварителна резервация), както и съдействие, представяне на колеги, институции и ръководни органи в Турция. От стипендиантите се очаква да посветят цялото си време на своите проекти и да участват в дейността на института.
Разрешение за изследвания: Според турските закони се изисква изрично разрешение за провеждането на изследвания на място. За формуляри и относно процедурата може да се обърнете към Турското дипломатическо бюро в съответната страна. Тъй като издаването на такова разрешение може да отнеме 6 месеца и повече, кандидатстващите трябва възможно най-бързо да се информират за процедурата и да направят съответните постъпки. Те могат да се обърнат за съвет и към бюрото на АИИТ.
Стипендии: Програмата предлага стипендии до 11.500 $ за покриване на разходите по провеждане на научноизследователския проект за период от два до три месеца, включващи разходи за пребиваване, пътни и свързани с работата.
Кандидатстване: Кандидатите трябва да представят: 1) кратко изложение на проекта (3-5 страници) представяйки в общи линии проекта и неговото значение; 2) актуално СV и 3) две писма с референции от учени в съответната област включващи коментар за стойността и приложимостта на проекта (може да бъдат изпратени поотделно). Формулярите за кандидатстване и писмата за подкрепа трябва да бъдат изпратени на АИИТ до 4 март 2005 г. на адрес: American Research Institute in Turkey, c/o University of Pennsylvania Museum, 3260 South Street, Philadelphia PA 19104-6324, tel.: (215) 898-3474, fax (215) 898-0657, e-mail: leinwand@sas.upenn.edu, web: http://ccat.sas.upenn.edu/ARIT .
Очаква се в края на м. май 2005 г. кандидатстващите да бъдат уведомени за решението на Комисията по стипендиите на АИИТ.
Допълнителна информация и формуляри можете да получите на горепосочените координати или в web стр.: http://ccat.sas.upenn.edu/ARIT.Стипендии "МЕЛОН"
за постдокторални изследвания в Йемен 2005-2006 за млади учени от Централна и Източна Европа - организираща институция Американски институт за йеменски изследвания (АИЙИ).


Стипендиите се отпускат за период от 2 до 3 месеца, за напреднали изследвания във всички области от хуманитарните и социални науки обхващащи Йемен. Предпочетени ще бъдат млади учени, чиято кариера е в ранен етап.
АИЙИ предлага съдействие от организацията си, която се намира в Сана (разполагаща с офис, библиотека и общежития за гост-учени), както и представяне на колеги, институции и ръководни органи в Йемен. От стипендиантите се очаква да посветят цялото си време на своите проекти и да участват в дейността на института.
Разрешение за изследвания: Според законите в Йемен се изисква изрично разрешение за чуждестранни учени при провеждане на изследвания на място. Формуляри и информация може да се получат от Директора-резидент на Института в Сана, до който се подават и всички документи за кандидатстване. Документите трябва да се подадат най-малко 3 месеца преди предвижданата дата на пристигане - кандидатстващите трябва възможно най-бързо да се информират за процедурата и да направят съответните постъпки.
Стипендии: Програмата предлага стипендии до 11.500 $ за покриване на разходите по провеждане на научноизследователския проект за период от два до три месеца, включващи разходи за пребиваване, пътни и свързани с работата.
Кандидатстване: Кандидатите трябва да представят: 1) кратко изложение на проекта (3-5 страници) представяйки в общи линии проекта и неговото значение; 2) актуално СV и 3) две писма с референции от учени в съответната област включващи коментар за стойността и приложимостта на проекта (може да бъдат изпратени поотделно). Формулярите за кандидатстване и писмата за подкрепа трябва да бъдат изпратени на АИЙИ до 4 март 2005 г. на адреса на американския офис на института: American Institute for Yemeni Studies, Administrative office, P.O.Box 311, Ardmore PA 19003-0311, U.S.A.; tel.: 610-896-5412, fax 610-896-9049, e-mail: aiys@aiys.org, web: http://www.aiys.org
Очаква се в края на м. май 2005 г. кандидатстващите да бъдат уведомени за решението на Комисията по стипендиите на АИИТ.
Допълнителна информация можете да получите от АИЙИ в Сана: tel.: 967-1-278-816, fax: 967-1-285-071, e-mail: aiysyem@y.net.ye или от АИЙИ в САЩ: tel.: 1-610-896-5412, fax: 1-610-896-9049, e-mail: aiys@aiys.org, или в web стр.: http://www.aiys.org.Университет Жан Мулен-Лион 3 - Институт за изследване на франкофонията и глобализацията,
предлага обучение Магистърско ниво по програма "Изследване на франкофонията и глобализацията".

Обучението е организирано под формата на семинари, с продължителност единадесет седмици - начало: 18 април 2005 г.; край: 9 юли 2005 г.
Кандидатите трябва да имат диплома за завършена Бакалавърска степен (четиригодишно обучение), трябва да имат документ за владеене на Френски език (напр. сертификат от Алианс Франсез, сертификат DEUF - diplome d'etudes universitaires francaises или студенти учили най-малко 1 година в програма за висше образование във Франция) или ако притежават друг документ, ще трябва да се явят на тест за оценяване владеенето на езика.
Краен срок за подаване на документите: 16 февруари 2005 г.
Институтът разполага всяка година с известен брой стипендии за покриване на част от таксата за обучение и на част от разноските по пребиваването на чуждестранните студенти.
Стипендии се отпускат също и от следните 3 инстанции:
- Френското правителство (за информация се обръщайте към Културната служба на Френското посолство в съответната страна или Френското министерство на външните работи);
- организации в съответната страна (фондации, образователни институции и др. - за повече информация се обръщайте към службите на Министерството отговарящо за висшето образование във вашата страна);
- международни организации или неправителствени организации (списък на такива стипендии има в ръководството, публикувано от ЮНЕСКО: Обучение в чужбина).Copyright Testove.com © 2002 - 2004
tests@abv.bg